Váš partner pri výstavbe
plánovanie - poradenstvo - sprostredkovanie

O našej firme

swl2016-original technik-original deckerhaus-original suedss-original

Foto: Joachim Lührs / jopri-foto

Foto: Joachim Lührs / jopri-foto Foto: Trinity Consulting Foto: O.Mahlstedt

 

Inžinierska kancelária Trinity Consulting bola založená v roku 2001 v domnení, že rýchlorastúca globalizácia a s tým spojený nedostatok zdrojov ako aj razantná spoločenská zmena vedú aj v stavebníctve k stále novým a komplexnejším otázkam a požiadavkám.

Odkedy boli zavedené zákony a vyhlášky o úsporach energií sú kontinuálne sprísňované.

Mnohí projektanti a stavebníci si už dávnejšie uvedomili, že energeticky úsporná výstavba je správna odpoveď na problémy nedostatku zdrojov, zhoršovania životného prostredia a obrovské náklady na energie. Na základe  osobného presvedčenia a zmyslu pre zodpovednosť ako aj z ekonomických dôvodov stanovili vysoké požiadavky na kvalitu a energetickú efektívnosť modernej výstavby a rekonštrukcie.

V týchto podmienkach cítime náš záväzok!

Sme tím skúsených odborníkov z oblasti stavebníctva, architektúry, interiérového dizajnu, inžinierstva a stavebnej fyziky. Máme radi riešenia zložitých problémov.

Kreatívne myslenie a spätná kontrola predpokladov je v našej každodennej práci dôležitá. Našou motiváciou a poslaním je prepájanie budúcnosti, kvality života a získavania energií!

Pre koho je cieľom energetická efektívnosť a kvalita výstavby, kto je pripravený vstúpiť do komplexnosti a náročnosti tejto problematiky a investovať do odborného spracovania s tým spojených otázok, ten je na našich stránkach správne.

pokračovať

Aktuálne

pokračovať
enercity – Die Energie-Marke der Stadtwerke Hannover WUFI - wärme und feuchte instationär TRNSYS - thermische Gebäude- und Anlagensimualtion KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Ingenieurkammer Niedersachsen BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Ingenieurkammer Hessen Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH Die Energieeffizienz-Experten