Plány a výpočty

Plánovanie

Spájame! Výstavba energeticky efektívnej budovy nie je možná bez detailného plánovania! Žiaľ dnes sa často stavia podľa motta "Stále sa to predsa takto robilo". Preto často chýbaju základné a významné informácie a detailné riešenia, bez ktorých riskujeme nesplnenie požadovaných hodnôt ako aj energetických a iných cieľov. To následne ovplyvňuje kvalitu bývania. Týmto je už predprogramovaný problém pre všetkých zúčastnených a predovšetkým pre klienta. Aby k tomu nedošlo, staráme sa o to, aby informácie z energetických výpočtov, statiky a špecifikácie stavby boli poprepájané. Upozorňujeme na konkrétne detailné body, ktoré je potrebné riešiť. V prípade potreby vytvoríme podrobné plány a vyvinieme konštrukčné detaily vhodné pre pasívne stavby s optimalizovanými tepelnými mostami. Vrámci rekonštrukcie ponúkame pomoc pri príprave výberových konaní.

 

Sprevádzame projekt od začiatku napríklad týmito pracovnými krokmi:

 

 • vyhotovíme príslušne CAD plány,

 • vyvinieme stavebno-fyzikálne a tepelnotechnicky optimalizované konštrukčné detaily,

 • tieto detailne vyrátame vzhľadom na minimálnu teplotu povrchu a lineárny stratový súčiniteľ tepelného mostu Psi,

 • vyhotovíme potrebné energetické výpočty (EnEV, KfW, PHPP, Plusenergiehaus, Sonnenhaus atď.),

 • vyhotovíme projekt vetrania,

 • prevedieme výpočet konceptu vetrania podľa DIN 1646-6,

 • vyrátame tepelnú stratu, prípadne so zohľadnením osobitných okrajových podmienok, napr. pri energeticky pasívnom dome ,

 • vyhotovíme návrh vykurovacích plôch,

 • vyhotovenie plánov vykurovacích plôch a okruhov

 • a iné.

 

Na príklade následovného vzorového projektu bude lepšie predstaviteľný naša práca.

 

Pozrieť vzorový projekt.

 

 

Prehľad našich služieb:

 
   • energetické výpočty rôznych druhov

    • budovy podľa aktuálnej vyhlášky

    • energeticky pasívne dom

    • plusové dom

    • jestvujúce a staré stavby

    • pamiatkovo chránené objekty

    • obytné / bytové stavby

    • nebytové stavby

    • štúdie realizovateľnosti pre energetickú efektívnosť a hospodárnosť

 

   • Vyhotovujeme právne doklady/výpočty

    • EnEV výpočty - podľa vyhlášky o úsporach energií

    • stabilita budovy v letnom období

    • výpočet vetrania podľa DIN 1946-6

 

   • Detailné výpočty

    • plánovanie konštrukčných detailov s minimálnymi tepelnými mostami

    • výpočty tepelných mostov

    • vyhotovenie konceptov vzduchotesnosti stavby

    • vlhkostne dynamicke analýzy a hygrotermické simulácie

    • simulácie tienenia (napr. pre fotovoltiku)

    • dynamické tepelné simulácie so software TRNSYS

 

   • Projektovanie vetrania

    • vytvorenie konceptov vetrania

    • projekt vetrania

 

   • Vykurovanie

    • výpočet tepelnej straty / tepelného príkonu podľa  DIN EN 12831 / STN EN 12831

    • dimenzovanie vykurovacej siete

    • návrh potrebných vykurovacích plôch

    • výpočet hydraulickeho vyregulovania sústavy

 

   • Odborná činnosť

    • odborné podklady pre žiadosti o financovanie (napr. KfW, BAFA, Pro-Klima)

    • vyhotovenie príslušných výpočtov v oblasto tepelnej ochrany, ochrany proti vlhkosti, stavebnej fyziky, vykurovania, vetrania ako podkladu pre poradenstvo a posudky

 

 

enercity – Die Energie-Marke der Stadtwerke Hannover WUFI - wärme und feuchte instationär TRNSYS - thermische Gebäude- und Anlagensimualtion KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Ingenieurkammer Niedersachsen BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Ingenieurkammer Hessen Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH Die Energieeffizienz-Experten