Poradenstvo

Energeticky efektívna výstavba si vyžaduje vyriešiť množstvo otázok z rozličných oblastí ešte pred začiatkom samotnej výstavby. Ešte viac než kedykoľvek pred tým je potrebná kooperácia všetkých potrebných profesii pri procese navhru diela. To isté platí neskôr pre rôzne práce a remeslá na stavenisku. Iba tak je možné realizovať energeticky efektívne stavby. Toto platí ešte viac, keďže nariadenia o úsporách energií sa stále čím viac sprísňujú.

Stručne povedané: Výstavba bude ešte komplexnejšia, než kedykoľvek predtým!

 

Pred začiatím Vášho stavebného projektu radi podporíme verejných a súhromných investorov, architektov a profesistov, stavebné firmy v oblasti energeticky efektívnej výstavby! 

 

Poradíme Vám v týchto oblastiach:

  • energetická efektívnosť v bytovej a nebytovej výstavbe

  • energetická efektívnosť pri pamiatkovo chránených budovách

  • energeticky pasívne domy

  • plusové domy

  • tepelná ochrana budov

  • ochrana proti vlhkosti

  • tepelná stabilita / ochrana proti prehrievaniu

  • modelovanie budovy ako systému a jeho optimalizácia

 

 

enercity – Die Energie-Marke der Stadtwerke Hannover WUFI - wärme und feuchte instationär TRNSYS - thermische Gebäude- und Anlagensimualtion KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Ingenieurkammer Niedersachsen BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Ingenieurkammer Hessen Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH Die Energieeffizienz-Experten