Vzorový projekt

Plány

01a_BV Trinity Grundriss EG 01b_BV Trinity Grundriss OG
pôdorys 1.NP pôdorys 2.NP

Výkresy konštrukčných detailov

02_Musterhaus Trinity Ortgang 03_Musterhaus Trinity Traufe
Napojenie štítovej hrany Napojenie okapovej hrany

Výpočty tepelných mostov

04a_Materialdarstellung 04b_Temperaturfelder und Isothermen
znázornenie materiálov teplotné polia a izotermy

Konzept vetrania - výber

05a_BV Trinity Lüftungskonzept 05b_BV Trinity Lüftungskonzept 05c_BV Trinity Lüftungskonzept
Gebäudedaten Bestimmung Luftvolumenströme Zu- und Ablufträume

Plány vetrania

06a_BV Trinity Pläne Lüftung EG 06b_BV Trinity Pläne Lüftung OG
pôdorys 1.NP pôdorys 2.NP

Koncept vetrania - výkaz prvkov

07_BV Trinity Lüftungskonzept Stückliste
koncept vetrania - výkaz prvkov

Výpočet tepelnej strany / vykurovacieho príkonu - výber

08a_Heizlast BV Trinity Gebäudedater 08b_Heizlast BV Trinity Raum-Heizlast 08c_Heizlast BV Trinity Gebäudezusammenstellung
informácie o budove tepelná strata miestnosti celkové tepelné straty

Návrh vykurovacích plôch - výber

09a_Heizflächenauslegung - Raumliste 09b_Heizflächenauslegung - FBH-Profile 09c_Heizflächenauslegung - Verteiler
zoznam miestnosti profil podlahového vykurovani rozdeľovač

Projekt vykurovacích okruhov podlahového vykurovania

10a_BV Trinity Verlägeplan EG 10b_BV Trinity Verlägeplan OG
pôdorys 1.NP pôdorys 2.NP

Projekt vykurovacích okruhov podlahového vykurovania - 3D zobrazenie

11a_Verlägepläne-3D 11b_Verlägepläne-3D
11c_Verlägepläne-3D 11d_Verlägepläne-3D
11e_Verlägepläne-3D 11f_Verlägepläne-3D
11g_Verlägepläne-3D 11h_Verlägepläne-3D
enercity – Die Energie-Marke der Stadtwerke Hannover WUFI - wärme und feuchte instationär TRNSYS - thermische Gebäude- und Anlagensimualtion KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau Ingenieurkammer Niedersachsen BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Ingenieurkammer Hessen Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH Die Energieeffizienz-Experten